หมวดสินค้า

เครื่องยนต์ดีเซล atex-2 ภูมิภาค

การกระจายของเครื่องยนต์ดีเซลในภูมิภาค Kingway ATEX 2 จะปฏิบัติตามมาตรฐาน EN 60079 ชุดและ en 1834 ชุดและจะได้รับสำเนาของแถลงการณ์ที่ลงนามโดยผู้ผลิตตาม atex 2014-34-eu-atex สั่ง


2014-34 ตัวอย่าง


ป้ายป้องกันการระเบิด 2-zone II 3G IIB T3 จีซี


โซนอันตราย