หมวดสินค้า

ATEX ได้รับการรับรอง 2-zone มอเตอร์

jinwei ATEX ได้รับการรับรอง 2-zone ป้องกันการระเบิดมอเตอร์


การประกันคุณภาพ

ระยะเวลาการรับประกันหนึ่งปีหรือสองร้อยชั่วโมงตั้งแต่วันที่อุปกรณ์เริ่มทำงานระยะเวลาการรับประกันที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาการรับประกันก่อนหน้านี้ยกเว้นชิ้นส่วนที่เสี่ยงต่อการสูญเสีย


คุณภาพและ เชื่อฟัง

ผลิตภัณฑ์เอ็กซ์เพรสจะปฏิบัติตามมาตรฐาน EN 60079 ชุดและ en 1834 ชุดและจะให้สอดคล้องกับ 2014-34 บัญชี eu-atx งบลงนามโดยกษัตริย์