หมวดสินค้า

ATEX รับรอง 2-zone UPS

คิมไวเอทีเอ็กซ์ได้รับการรับรอง 2-zone ระเบิด UPS


การประกันคุณภาพ

การรับประกันหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบอุปกรณ์หรือสองร้อยชั่วโมงจากวันที่ส่งมอบ

อุปกรณ์ปฏิบัติการระยะเวลาการรับประกันที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับการรับประกันก่อนหน้านี้นอกจากชิ้นส่วนที่เสี่ยงต่อการสูญเสีย


คุณภาพและ เชื่อฟัง

ผลิตภัณฑ์ Ex จะปฏิบัติตามมาตรฐานของ

สอดคล้องงบลงนามโดยคิมเวย์จะได้รับให้สอดคล้องกับบัญชี 2014-34-ue-atex ตามคำสั่งของ ATEX    ไม่มีผลิตภัณฑ์