เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและปั๊มลมสำหรับพื้นที่อันตราย

ติดตั้งบนสไลด์กรอบ 2.7-1 DNV รับรอง


อุปกรณ์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลป้องกันการระเบิดและปั๊มลม


คำสั่ง

2014-34 บัลลาสต์

มาตรฐานการทดสอบนี่

60079 ชุดของตัวอย่างและ

แปลงหน่วยวัดนี่

อุปกรณ์กลุ่มที่สองประเภท 3G


คุณภาพและความสอดคล้องนี่


ผลิตภัณฑ์เอ็กซ์เพรสจะปฏิบัติตามมาตรฐาน EN 60079 ชุดและ en 1834 ชุดและจะให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ATEX EN 1834-1 ลงนามโดยผู้ผลิต