บ้าน / ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพม่าได้เติบโตขึ้นทุกปีเป็นเวลาหลายปี


To enlarge the market share, today We authorized ABC TELECOMM CO.,LTD as the Kingway Brand Generator Dealer in Myanmar from 12th July 2019 to 12th July 2020.


ทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าในฐานะตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์คิมเพาเวอร์ในพม่าส่วนแบ่งของตลาดในพม่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะปรับปรุงการบริการหลังการขายของคิมเวลล์ใน