บ้าน / ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม Westin ประสบความสำเร็จในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล

หลังจากการว่าจ้างที่ประสบความสำเร็จของหน่วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงียบ 1000kw เปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขนานทำงานอย่างต่อเนื่อง


บริการดีทีมงานมืออาชีพได้รับการยกย่องจากลูกค้าเพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าเป็นหลักแนวคิดจะยังคงปรับปรุงการบริการลูกค้า


ผ่านการทํางานที่ดีเราเชื่อว่าธุรกิจมากขึ้นจะประสบความสําเร็จกับผู้สร้างโครงการ