บ้าน / ข่าวประชาสัมพันธ์

พื้นที่ก๊าซ


โซน

พื้นที่ที่มีอย่างต่อเนื่องหรือยาวหรือบ่อยระเบิดก๊าซอันตรายสิ่งแวดล้อม นี้มักจะเกิดขึ้นในภาชนะบรรจุท่อและภาชนะบรรจุ


โซน

พื้นที่ที่อันตรายและสภาพแวดล้อมก๊าซระเบิดอาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานปกติ


โซน

พื้นที่อันตรายก๊าซระเบิดสิ่งแวดล้อมไม่ควรเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เพียงระยะเวลาสั้นๆของเวลา