เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลโซน 60kva Kingway Ex 2 กับสำเนาใบรับรองมาตรฐาน DNV

อัตราความเร็ว: กิโลวัตต์
ป้ายการระเบิด: โซน II 3G IIB T3 จีซี
สั่งสอน: 2014-34 บัลลาสต์ eu-atex
ลิฟต์: มาตรฐาน DNV

การประกันคุณภาพ

การรับประกันหนึ่งปีหรือสองร้อยชั่วโมงตั้งแต่วันที่ของการส่งมอบอุปกรณ์

นอกจากชิ้นส่วนที่เสี่ยงต่อการสูญเสียระยะเวลาการรับประกันที่ถูกต้องของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับที่ก่อนหน้านี้


คุณภาพและ เชื่อฟัง

ผลิตภัณฑ์เอ็กซ์เพรสจะปฏิบัติตามมาตรฐาน EN 60079 ชุดและ en 1834 ชุดและจะให้ผู้ผลิตสอดคล้องกับประกาศลงนามโดย eu-atx 2014-34 บัญชีแยกประเภท

ส่งข้อความถึงเรา