บ้าน / ข่าวประชาสัมพันธ์

26th Feb 2024, Kingway 4 Units Onshore Light Tower Successfully Pass through FAT, ship to Client in Brunei.Kingway 4 หน่วยบนบก Light Tower ได้ผ่านการทดสอบการโหลดจุดยก SGS และผ่านฟังก์ชั่นที่จำเป็นทั้งหมด

ทดสอบและเสร็จสิ้น FAT ประภาคารที่เรียบง่ายนี้จะถูกใช้ในบริษัทน้ำมันและก๊าซบนบกของเชลล์ โครงการก๊าซธรรมชาติในบรูไน