บ้าน / ข่าวประชาสัมพันธ์

26th Feb 2024, Kingway 2 Units 25KVA Rig Safe Generator Successfully Pass through FAT, ship to Client in Brunei.Jinwei หน่วย 2 เครื่องเจาะความปลอดภัย (พื้นที่ที่ไม่เป็นอันตราย) ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่ติดตั้งใน DNV ได้รับการรับรอง 2.7-1 Carriage Housing

ผลิต 25KVA @ 0.8 pf, 415VAC, 3Phase + Neutral Line, เอาต์พุต 50HZ รวมถึงตัวจับสัญญาณประกายไฟ 2 โซนที่ได้รับการรับรองจาก ATEX และการรับรอง ATEX

วาล์วหยุดไอดีโซน 2 ผ่านการทดสอบการยอมรับจากโรงงานและโหลดไปยังลูกค้าบรูไนจะถูกนำไปใช้ในโครงการของเชลล์