บ้าน / ข่าวประชาสัมพันธ์

Today 4 sets three phase 50HZ 1540KVA Diesel Generator powered by Mitsubishi engine have been successfully pass through load bank testing, and ready to send to Africa client.


สิ่งที่มีความสุขที่สุดสำหรับเราคือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าของเราและส่งพวกเขาไปยังลูกค้าของเราหวังว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ของตนเองเมื่อ


So many years, Kingway generating set always remains our mission try to make the power easy in the world, and create the value for the clients.


บางครั้งเราคิดว่าคิมเวย์เป็นเหมือนผู้ชายที่มีคุณภาพดีเช่นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า